Regulament Concurs

Concurs Facebook

 

Perioada de desfasurare: 20 Aprilie – 27 Aprilie

 

Premiu :   Rochie Ibiza Love

 

Concurs IbizaLove.ro

Conditii de participare:

- da Share acestei postari

- Inregistreaza-te pe siteul nostru si poti castiga aceasta Rochita deosebita  : http://ibizalove.ro/index.php?route=account/simpleregister


 

Nota:

- Extragerea se va face prin random.org in intervalul 2-6 Mai

- Premiile vor fi expediate in termen de 2-15 zile de la desemnarea castigatorilor

Mult succes!

 

 

 

Regulament Concurs

 

Art. 1 Organizator SC Cool Retail SRL  avand cod unic de inregistrare 35056799

 

Art. 2 Durata actiunii  Actiunea se deruleaza intre 20 Aprilie – 27 Aprilie, pe site-ul www.ibizalove.ro si in cadrul paginii Facebook, in scopul informarii participantilor de existenta  magazinului online www.ibizalove.ro si fidelizarea acestora.

 

Art. 3 Conditiile de participare  Concursul se adreseaza tuturor persoanelor ce vor indeplini conditiile de participare. Nu vor avea drept de participare angajatii SC Cool Retail SRL si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de grad intai ale  acestora.

 

Art. 4 Protectia datelor personale  Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor pe care participantii le vor furniza pe parcursul derularii concursului, si alte informatii cu caracter  personal conform politicii de confidentialitate http://ibizalove.ro/privacy-policy. Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru  protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Cool Retail SRL  are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,  pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Datele cu caracter personal prelucrate in  vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de SC Cool retail SRL si vor fi comunicate  numai partenerilor in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. La incheierea  operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, SC Cool Retail SRL nu va transfera aceste date unui alt operator. Conform Legii  667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi  participantii trebuie sa inainteze SC Cool Retail SRL o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o trimita la dresa de email contact@ibizalove.ro Daca  unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil

 

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii  Concursul se desfasoara in cadrul magazinului online www.ibizalove.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/IbizaLove-1341768859182666/

 

Orice persoana ce va intruni  conditiile de participare, se va inscrie automat la tragerea la sorti efectuata prin sistemul random.org

 

Premiu :

 

  • Rochita IbizaLove cod   0065A

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor  Desemnarea castigatorilor se va face in intervalul 2-6 Mai2016 pe site-ul www.ibizalove.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/IbizaLove-1341768859182666/

 

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale oferite de catre participanti.  Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate organizatorului acestei campanii.Responsabilitatea  achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate organizatorului acestei campanii.

 

Art.9 Taxe si impozite  Organizatorul acestei campanii are obligatia sa vireze catre bugetul de stat impozitele aferente premiilor, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al  Romaniei.

 

Art. 10 Publicarea regulamentului  Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.ibizalove.ro incepand cu data de 20.04.2016 si pana la maxim 1 saptamana dupa ridicarea premiilor. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului  regulament.

 

Art. 11 Litigii  In cazul unor litigii aparute intre SC Cool Retail SRL si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila  rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.